Privacyverklaring

Stichting Cinekid Amsterdam, gevestigd aan de Kattenburgerstraat 5 in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens. U kunt Cinekid bereiken door een mail te sturen naar info@cinekid.nl.

Gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens 

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende personen op verschillende manieren, afhankelijk van wat wij voor u kunnen betekenen. Hieronder vindt u het volledige overzicht van de verwerkingen die wij uitvoeren:

Marketing: 
 • Meten Website Bezoek 

                 •   Doeleinde: Optimalisatie van de website 
                 •   Applicatie: Google Analytics 4 
                 •   Verwerkte Persoonsgegevens: IP-adres, locatie 
                 •   Grondslag: Toestemming (opt-in) 

 • Nieuwsbrief t.b.v. Marketing & Communicatie 
 •  Doeleinde: Informeren van klanten over niet contract-gerelateerde zaken, zoals festival, jaarrond activiteiten 
 •  Applicatie: Mailchimp 
 • Verwerkte Persoonsgegevens: Voornaam, emailadres, type nieuwsbrief (professionals, educatie, publiek)
 • Grondslag: Toestemming (opt-in) 
Industry Professionals: 

NB. Hieronder wordt het Cinekid for Professionals programma aangeduid met CfP programma. 

 • Aanmeldingsformulier Talent Development Programma 
  • Doeleinde: Deelname Talent Development programma
  • Applicatie: Fiona
 • Verwerkte Persoonsgegevens: NAW, contactgegevens, type programma, eigen werk 
 • Grondslag: Overeenkomst met betrokkene 
 • Accreditatie Aanvraagformulier
  • Doeleinde: Bezoek CfP programma
  • Applicatie: Fiona
  • Verwerkte Persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, nationaliteit, aanspreekvorm, profielfoto, organisatie, adresgegevens organisatie, land, contactgegevens organisatie (e-mail, telefoon), mobiel nummer, aanwezigheid, type accreditatie, dieetvoorkeuren, toegankelijkheidseisen
  • Grondslag: Overeenkomst met betrokkene
 • Project Inzenden voor CfP  
  • Doeleinde: Aanmelding project voor CfP deelname
  • Applicatie: Fiona
  • Verwerkte Persoonsgegevens: NAW, contactgegevens, type project, projectgegevens
  • Grondslag: Overeenkomst met betrokkene
 • Netwerkmogelijkheden Bieden 
  • Doeleinde: Netwerkmogelijkheden CfP programma
  • Applicatie: Industry manual, Fiona
  • Verwerkte Persoonsgegevens: Aanspreekvorm, Voornaam, achternaam, foto,                              organisatiegegevens (naam, telefoon, email), functie namen, branche, website, bedrijfsprofiel
  • Grondslag: Toestemming (opt-in)
 • Inzending Ideeën voor Open Call 

                 •   Doeleinde: Selectie beste idee inzending 
                 •   Applicatie: Fiona 
                 •   Verwerkte Persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, mailadres, idee 
                 •   Grondslag: Toestemming (opt-in) 

 • Aanmelding Game & App Award 

                 •   Doeleinde: Selectie van winnaar Award 
                 •   Applicatie: Fiona 
                 •   Verwerkte Persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, mailadres, game of app 
                 •   Grondslag: Overeenkomst met betrokkene 

 • Project Inzenden voor MediaLab 
  • Doeleinde: Inzenden projecten door makers
  • Applicatie: Fiona
  • Verwerkte Persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, mailadres,  adresgegevens, betalingsgegevens, contract
  • Grondslag: Overeenkomst met betrokkene
 • Jury Werven en Toegang Geven tot Projecten ter Jurering 
  • Doeleinde: Jurering van ingezonden projecten & publicatie op de website van  juryleden per categorie
  • Applicatie: Fiona
  • Verwerkte Persoonsgegevens: Organisatie, contactgegevens, voornaam, achternaam, profielfoto, functie, type jurylid
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Communicatie met Filmmakers 
  • Doeleinde: Communicatie voor deelname festival
  • Applicatie: Fiona, mail, mailchimp
  • Verwerkte Persoonsgegevens: Organisatie, adresgegevens, voornaam, achternaam, mail, telefoonnummers, project, beschikbaarheid, aanwezigheid, communicatie
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Onderwijsinstellingen/ scholieren: 
 • Aanmelding Scholenprogramma 
  • Doeleinde: Bezoek scholenprogramma
  • Applicatie: Mail, Fiona, Mailchimp
  • Verwerkte Persoonsgegevens: School, klas, aantal leerlingen, adresgegevens school, contactgegevens school en contactpersoon, voorkeuren,  beschikbaarheid
  • Grondslag: Gerechtvaardigde belang
 • Aanmelding Jaarrond Producten zoals Workshops en Filmvoorstellingen 
  • Doeleinde: Afname educatie producten
  • Applicatie: Mail
  • Verwerkte Persoonsgegevens: School, klas, aantal leerlingen, adres school, contactgegevens school en contactpersoon, gewenst product, beschikbaarheid  en voorkeuren
  • Grondslag: Gerechtvaardigde belang
 • Deelname Junior Crew 
  • Doeleinde: Deelname aan junior crew
  • Applicatie: Fiona, mail, fotografie op website en social media
  • Verwerkte Persoonsgegevens: Namen ouders, contactgegevens ouders,  voornaam kind, achternaam kind, toestemming fotografie
  • Grondslag: Toestemming (opt-in)
Festivalbezoekers/ Publiek: 
 • Verkoop Tickets Festival 
  • Doeleinde: Versturen van ticket naar mailadres
  • Applicatie: ActiveTickets
  • Verwerkte Persoonsgegevens: Emailadres, welke tickets en aantal, toestemming evaluatie, toestemming nieuwsbrief, akkoord voorwaarden
  • Grondslag: Overeenkomst met betrokkene
 • Verwerking en Beschikbaar Stellen MediaLab Werkjes 
  • Doeleinde: Opslaan van creaties gemaakt door kinderen die zij vervolgens met een code terug kunnen kijken
  • Applicatie: Website
  • Verwerkte Persoonsgegevens: Code, creaties gemaakt door en mogelijk met hierin kinderen
  • Grondslag: Toestemming (opt-in)  
 • Gebruik foto's

Tijdens het festival kunnen er foto’s worden gemaakt van bezoekers. Cinekid behoudt het recht om deze foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden van Cinekid en het festival.

Leveranciers: 

 • Locatie en Benodigdheden Festival 
  • Doeleinde: Opstellen overeenkomsten met leveranciers van benodigdheden van het festival & festival locaties
  • Applicatie: Mail, Office, Fiona
  • Verwerkte Persoonsgegevens: Organisatie, contactgegevens, contactpersoon, welke producten en diensten worden geleverd, wat er exact is afgesproken, wanneer, tegen welke prijs
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Sponsors en Partners: 
 • Contactgegevens Potentiële en Bestaande Partners en Fondsen, Sponsorovereenkomsten en Overeenkomsten Bijdrage Fondsen 
  • Doeleinde: Verwerking sponsor/ partnerovereenkomst en bijbehorende fondsen/ bijdragen
  • Applicatie: Mail, Office, Fiona
  • Verwerkte Persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, Organisatie, contactgegevens organisatie en contactpersoon (telefoon, e-mail), organisatiegegevens, overeenkomst met afspraken
  • Grondslag: Gerechtvaardigde belang
Vrijwilligers: 
 • Aanmeldingsformulier Vrijwilliger 
  • Doeleinde: Aanmelding als vrijwilliger
  • Applicatie: Fiona
  • Verwerkte Persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (mail, telefoon),  beschikbaarheid, toegankelijkheid, T-shirt maat, voorkeuren werk, hoogst genoten opleiding, opgedane ervaring, Verklaring omtrent gedrag, dieetwensen en allergieën, toegankelijkheidseisen
  • Grondslag: Overeenkomst met betrokkene
Bewaartermijn 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen zolang het nodig is om het beschreven doel te realiseren. Factuur gerelateerde informatie (Naam, zakelijk adres en dito bankrekeningnummer) bewaren we 7 jaar na facturering. 
Zolang we met u een zakelijke relatie hebben, bewaren we uw contactgegevens, om contact met u te kunnen onderhouden. Na beëindiging van onze relatie bewaren we uw contactgegevens nog maximaal twee jaar.

Beveiliging 

De veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens zijn voor ons van het grootste belang. Bij Stichting Cinekid Amsterdam zetten we ons in om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging.

Verwijderen van uw persoonlijke gegevens 

Het is mogelijk om uw account inclusief alle persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen. Dit kunt u doen in uw account, door op 'Ik wil mijn account deactiveren' te klikken. Indien u hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met info@cinekid.nl.
Gegevens die wij wettelijk verplicht zijn om een bepaalde tijd te bewaren worden pas verwijderd na het verstrijken van de verplichte bewaartermijn.

Recht om toestemming in te trekken 

Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt dat doen door een mail te sturen naar info@cinekid.nl.  

Voor de nieuwsbrief kunt u uw toestemming eenvoudig intrekken door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken om u uit te schrijven. 

Voor het monitoren van de website kunt u uw toestemming intrekken door dit aan te geven in de cookie banner.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Cinekid neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Links naar andere sites 

Op bepaalde pagina's linkt de website van Cinekid naar websites van andere derden. Cinekid is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

Cinekid deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, maar alleen als dit nodig is om de transactie of dienst uit te voeren, of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cinekid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  Cinekid verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de transactie of dienst, of vanuit een wettelijke verplichting.

Cookies 

Op deze website gebruiken wij functionele, analytische en tracking cookies om uw websitebezoek te verbeteren. Klik hier voor meer informatie. 
Cinekid gebruikt alleen cookies op de website als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Onze website is momenteel gekoppeld aan Google Analytics, zodat online statistieken worden bijgehouden. Cinekid verzamelt geen persoonsgegevens via Google Analytics en heeft geen trackingcodes in de website verwerkt.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen 

U heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw gegevens die aan ons zijn verstrekt conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u gebruik wilt maken van één van deze rechten of als u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u ons per e-mail bereiken op info@cinekid.nl.

Contact 

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Cinekid kunt u een e-mail sturen naar info@cinekid.nl.

Amendementen 

Cinekid behoudt zich het recht voor om dit Privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina bekend worden gemaakt. Cinekid adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

De website van Cinekid maakt gebruik van cookies.

Lees hier meer of pas je cookievoorkeuren aan.