#8 Superintelligentie

In zijn boek Superintelligence legt auteur Nick Bostrom (universiteit van Oxford) uit dat de mens zijn dominante positie te danken heeft aan zijn hersenen en intelligentie. Andere dieren hebben sterkere klauwen, of kaken, maar de mens heeft betere hersenen. Dit heeft er toe geleid dat we taal hebben kunnen ontwikkelen, en technologie, en complexe sociale structuren. Maar, redeneert hij, wat als er machines worden gebouwd die slimmer zijn dan wij? Dan zou deze nieuwe superintelligentie heel machtig worden. Net zoals het lot van de gorilla’s nu meer van ons mensen afhangt dan van de gorilla’s zelf, zal het lot van de mens afhankelijk worden van deze superintelligentie.

Bostrom benadrukt dat onze reactie op het vooruitzicht van deze superintelligentie de belangrijkste uitdaging is voor de mens, en ongeacht ons slagen of falen ook de laatste uitdaging zal zijn.

Maar er is één groot voordeel voor de mens, beweert Bostrom; en dat is dat wij de eerste superintelligentie zelf moeten maken. We kunnen een superintelligentie bouwen die, zo redeneert hij, de menselijke waarden zal beschermen. Zo’n superintelligentie zou zelfs kunnen voorkomen dat ze wordt vervangen, of dat haar instellingen worden aangepast.

Over het belang van deze laatste strohalm valt te twisten. Als we het hebben over een superintelligentie, dan is het niet waarschijnlijk dat deze te foppen is met MacGyver fabrieksinstellingen. Toch is de gedachte aan deze geleidelijke overdracht fascinerend. Welke menselijke waarden willen we overdragen? We schrijven ons testament en kunnen niets anders dan hopen dat deze tenminste ten dele wordt uitgevoerd.

Door Kaweh Modiri


Terug naar Enter the Writers