Bestuur


Toezicht

Stichting Cinekid heeft een bestuur-model. Het bestuur volgt de Governance Code Cultuur en licht dit jaarlijks toe in het Bestuursverslag, toegevoegd aan de Jaarrekeningen.
 

Het Cinekid bestuur bestaat uit: 
 
Martien Kuitenbrouwer (1968) - Voorzitter (2e termijn)
Directeur Public Mediation Programma Universiteit van Amsterdam
Associate Lysias Consulting Group  
Voorzitter Raad van Toezicht Combiwel
Voorzitter Maatschappijraad Stadgenoot
 
Ingrid Brekelmans  (1959) - Penningmeester (2e termijn)
Directeur ANMEC
Lid Raad van Toezicht Instituut Verantwoord Medicijngebruik te Utrecht, portefeuille Financiën 
Bestuurslid Vereniging P.C. Hooftgroep 
Lid Raad van Commissarissen Stichting Studenten Huisvesting, lid audit- en investeringscommissie
Lid Raad van Commissarissen BNP Paribas Cardif, lid renumeratie commissie. 
 
Niels Baas (1973) - Secretaris (2e termijn en tijdelijke verlenging)
Managing Director NLZiet
Geen overige nevenactiviteiten
 
Hedda Bruessing (1972) - Algemeen bestuurslid (1e termijn) 
Mediazaken NTR
Geen overige nevenactiviteiten 
 
Errol Nayci (1970) - Algemeen bestuurslid (1e termijn) 
Oprichter The Storytellers Film & TV BV en Creative Producer Strix
Gastdocent productie Nederlandse Film en televisie Academie