Voor scholen

De Cinekid-methode

Al 30 jaar zet Cinekid zich in om kinderen actief te betrekken bij het consumeren en creëren van kwalitatief hoogstaande media. De educatieve activiteiten van Cinekid zijn bedoeld voor elk kind, voor iedere volwassene en iedere professional met interesse in kindermedia.

Het aanbod bestaat uit zowel landelijke filmvoorstellingen voor scholen als kleinschalige workshops, zodat we kunnen zorgen dat kinderen in heel Nederland kennis kunnen maken met kwaliteitsfilms, maar ook kinderen op intensieve wijze kunnen betrekken bij media.

Om in de toekomst te zorgen voor een breed en divers media-aanbod is het van groot belang om alle kinderen in Nederland de kans te geven de maker in zichzelf te ontdekken en op nieuwe manieren te leren kijken en te reflecteren op dat wat ze dagelijks te zien krijgen. Samen met de partners van het Netwerk Filmeducatie maakt Cinekid zich hard om ‘leren over beeldtaal’ op de landelijke agenda te krijgen. In een samenleving die meer en meer doordrenkt raakt van (bewegend) beeld als communicatiemiddel, is het van essentieel belang dat kinderen goed leren kijken en beelden leren beoordelen. Om dit te bereiken brengen we kinderen niet alleen in contact met een divers media-aanbod, we bieden ze ook een breed aanbod aan soorten activiteiten:

KIJKEN: we (ver)tonen diverse producties
MAKEN: door kinderen zelf te laten creëren, leren ze over de keuzes die je dan moet maken
PRESENTEREN: door hun werk en gedachten onder woorden of in beeld te brengen, leren kinderen nadenken over de keuzes die ze hebben gemaakt
REFLECTEREN: door te praten over wat ze gezien of gemaakt hebben leren ze op nieuwe manieren
KIJKEN: de cirkel  is weer rond; Cinekid brengt kinderen in aanraking met kwalitatieve media

De selectiecriteria die we daarvoor hanteren zijn de volgende:

  • Sluit het aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind?
  • Leert het kinderen nadenken, over de wereld om hen heen en over zichzelf?
  • Stimuleert het inlevingsvermogen, door nieuwe invalshoeken en perspectieven?
  • Helpt het in smaakontwikkeling, door variaties te bieden in dat wat ze al kennen?
  • Stimuleert het creativiteit?

Beeldgeletterdheid in PO en VO
Als onderdeel van het Netwerk Filmeducatie ondersteunt Cinekid de feedbackbrief die EYE Filmmuseum, Beeld en Geluid en Mediawijzer.net op donderdag 5 juli stuurden naar het Ontwikkelteam Digitale Geletterdheid met de urgente boodschap ‘Neem beeldgeletterdheid op in het curriculum po en vo’. Lees hier de volledige brief.