Spreek u uit voor beeldcultuur in onderwijs


Een groot aantal filmpartijen en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen en lanceren een online petitie voor film en beeldcultuur in het onderwijs. Deze petitie is het vervolg op een gezamenlijke brief gericht aan de leden van het Platform Onderwijs2032, alsmede aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, waarin een vurig pleidooi werd gehouden om film in het nieuwe onderwijs-curriculum op te nemen.

Kinderen en jongeren groeien op in en met beeldcultuur, maar op school is geen structurele aandacht voor het creëren van of kritisch kijken naar bewegend beeld. Met aandacht voor beeldcultuur bieden scholen een onderwijsprogramma dat aansluit bij de maatschappij van nu en in de toekomst.

Het is de hoogste tijd dat we ook in Nederland erkennen dat overdracht van informatie allang niet meer alleen via tekst plaatsvindt. Het is tijd voor verandering: film hoort in het curriculum. Onderteken de petitie hier.

Kids maken hun eigen films met het Filmspel

Vergroot het bereik en deel de petitie met uw netwerk. Gebruik voor social media #filmeducatie, #beeldonderwijs en #onderwijs2032 voor een zo groot mogelijke impact.

Eind januari wordt de petitie aangeboden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, als aanvulling op het advies van het platform Onderwijs2032.

Namens alle deelnemende partijen,

International Documentary Film Festival Amsterdam, Community Filmdocenten, Pab0 Leiden, Pabo Amsterdam, Pabo Inholland Den Haag, Nederlands Filmfonds, Cinekid, Dutch Academy For Film, het Fantastisch Kinderfilm festival, de Frisse Blik, Bekijk ’t, Digital Playground, Go Short, Holland Animation Film Festival, Impakt, International Film Festival Rotterdam, Movies That Matter, Nationaal Film Festival voor Scholieren, Nederlandse Filmacademie, Nederlands Film Festival, Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, Pathé, Stichting En…Actie, Stichting Mediawijsheidscholen en EYE