Kids & Docs en Nu of Nooit! gaan door

Ondanks het wegvallen van het MediaFonds per 1 januari 2017, worden de projecten Kids & Docs en Nu of Nooit! de komende jaren geprolongeerd.

Het Mediafonds schrijft op de website:

“Onderstaand volgt een kort overzicht van wat nu bekend is. Over de precieze omvang van budgetten, condities en naamgeving vanaf 2017 gaan de NPO, het Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie komend voorjaar beslissen. Hierover gaat de NPO ook in gesprek met andere fondsen en festivals waar het Mediafonds mee samenwerkt, zoals het Letterenfonds, Cinekid en IDFA. Voor een klein aantal regelingen is er nog geen duidelijkheid. 

De NPO is van plan de volgende regelingen vanaf 2017 op te nemen in het NPO-fonds: Ontwikkeling en productie van documentaires en dramaprojecten, waaronder jeugd en animatie. Talentontwikkeling in het kader van Deltaplan Talent c.q. Oversteek, One Night Stand en Kort! (i.s.m. het Filmfonds), de IDFA-Mediafonds Workshop, de Kids & Docs Workshop, Nu of Nooit! (i.s.m. Filmfonds), (de opvolger van) Fluiten in het donker–radiodrama, radiodocumentaires en Teledoc Campus (i.s.m. het Filmfonds). Aanvragen voor interactieve documentaires kunnen als onderdeel van een integrale aanvraag voor een documentaire-project eveneens worden aangevraagd.

Het Filmfonds is voornemens de volgende regelingen in principe en in nader te bepalen vorm voort te zetten: Talentontwikkeling in het kader van Deltaplan Talent c.q. Oversteek, One Night Stand en Kort! (i.s.m. de NPO), Nu of Nooit! (i.s.m. de NPO), Teledoc Campus (i.s.m. de NPO), de Transmedia-regeling (i.s.m. het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en het TAX-videoclipfonds.”