Stichting Cinekid is aangewezen als ANBI; een Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Stichting Vrienden van Cinekid is aangewezen als Culturele ANBI
Donateurs van een Culturele ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

De ANBI-gegevens van Stichting Cinekid:
1) Naam van de instelling: Stichting Cinekid, bij het grote publiek beter bekend als Cinekid.
2) RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer : 009879997.
3) Post/Bezoekadres: Kattenburgerstraat 5, Gebouw 003 G (Poortgebouw), 1018 JA Amsterdam.
4) Hoofdlijnen Beleidsplan: Cinekid zet zich in om de productie van kwalitatief hoge media voor kinderen te stimuleren. Daarnaast motiveert Cinekid kinderen om actief deel te nemen aan media en een bijdrage te leveren in de creatie hiervan. Dit om de media ontwikkeling van kinderen te begeleiden en hen met een kritische blik media te laten ervaren. 
5) Leden raad van toezicht (en -functie): Martien Kuitenbrouwer (voorzitter), Ingrid Brekelmans (penningmeester), Hedda Bruessing en Errol Nayci.
6) Beloningsbeleid: leden van de raad van toezicht kunnen alleen gemaakte onkosten declareren. Salarissen van de medewerkers staan in de jaarrekening.
7)     Jaarverslag 2013
8)     Jaarrekening 2013
9)     Jaarverslag 2014
10)   Jaarrekening 2014
​11)   Jaarverslag 2015
12)   Jaarrekening 2015 
13)   Jaarverslag 2016
 

 

De Culturele ANBI-gegevens van Stichting Vrienden Cinekid:
1) Naam van de instelling: Stichting Vrienden van Cinekid.
2) RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 851914755
3) Post/Bezoekadres: Kattenburgerstraat 5, Gebouw 003 G (Poortgebouw), 1018 JA Amsterdam.
4) Hoofdlijnen Beleidsplan: Stichting Vrienden van Cinekid steunt het jaarlijkse Cinekid festival en alle Cinekid-activiteiten door het jaar (en land) heen. De stichting is in het leven geroepen om donaties en giften ten behoeve van de Stichting Cinekid te ontvangen.
5) Bestuursleden (en -functie): Birgitta van Loon & Ingrid Brekelmans
6) Beloningsbeleid: Bestuursleden kunnen alleen gemaakt onkosten declareren.  Salarissen van de medewerkers staan in de jaarrekening.
7) KvK Stichting Vrienden van Cinekid
9) Jaarverslag 2015
10) Jaarrekening 2015