De verdiepingsmodule Interactieve Media op School maakt een koppeling tussen cultuur en techniek, en brengt op natuurlijke, speelse en creatieve wijze mediawijsheid en de 21st Century Skills de klas in.
 

DE CURSUS 2017/2018 IS REEDS GESTART. HEEFT U INTERESSE OM KOMEND JAAR DEEL TE NEMEN EN WILT U EEN KEER KOMEN KIJKEN? DAT KAN!


Gedurende de bijeenkomsten bekijk je hoe je nieuwe en interactieve media, technologie en beeld vertaalt naar jouw school en jouw lessen. Je onderzoekt wat interactieve, bestaande én nieuwe media betekenen voor jou en je leerlingen, en hoe je die media vanuit een gerichte visie verwerkt in jouw programma. We hebben inspirerende, actuele gasten (afgelopen jaar o.a. Bas van Teylingen van de Tubeschool, Pauline Maas van codekinderen.nl en creatief techneut Thijs Eerens) en gaan na het presentatie-gedeelte vooral lekker praktisch aan het werk en gezamenlijk exploreren, onderzoeken en ontdekken. 
 
Opbrengst na de cursus:
- Toepasbare lessen, gespitst op de eigen klas en school
- Een zelf samen te stellen toolkit à € 300,- t.b.v. deze lessen
- Een startdocument voor een visie op mediawijsheid & 21st Century Skills
 
Mediawijsheid & digitale geletterdheid
In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Mediawijsheid wordt tegenwoordig gekaderd als onderdeel van digitale geletterdheid. Naast Mediawijsheid vormen tevens ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking onderdeel van het totaal. 
 
 
Met deze cursus werk je (o.a.) aan:
- Mediawijsheid: kinderen bewust maken van de wereld van nu en straks, en ze optimaal voorbereiden om ze hun plek te laten vinden in dit steeds veranderende medialandschap.
- Beeldtaal: van kleins af aan worden kinderen overspoeld door beelden. In het dagelijks leven komt iedereen ermee in aanraking. Hoe leer jij je leerlingen deze beelden te 'lezen'?
- Kritisch en creatief denken: hoe zie jij de wereld? Wat heb je voor handen? Waarom gaat dat zo? En kan het ook anders?
- Samenwerken en problemen oplossen: leer hoe je samen bestaande en nieuwe technieken inzet om probleemoplossend te werk te gaan.
- Computational thinking & ICT-basisvaardigheden: je maakt niet alleen kennis met verschillende, in de klas toepasbare technieken, maar vooral ook hoe die technieken verweven zitten in alles wat we doen en gebruiken. Hoe werkt het, moet je leren programmeren? En waarom wil je je leerlingen dat wel of niet leren?
- Sociale & culturele vaardigheden: door kritisch leren kijken naar én maken van films creëer je bewustzijn van de wereld waarin je leeft. Wie zijn wij en waar komen we vandaan? Waar sta ik in deze wereld?
 
We stimuleren geïnteresseerden om met meerdere leerkrachten uit het team deel te nemen aan de cursus. Gebleken is dat de activiteiten en de visie op die manier breder gedragen worden en sneller een vast onderdeel gaan uitmaken van het lesprogramma.
 
Cursus Amsterdam
Alle bijeenkomsten op woensdagmiddag van 14.00 – 18.30 (inclusief eenvoudige avondmaaltijd). Alleen de eerste bijeenkomst is op donderdag i.v.m. de conferentie tijdens Cinekid Festival.
Sessie 1: donderdag 26 oktober (tijd n.t.b.)
Sessie 2: woensdag 22 november
Sessie 3: woensdag 24 januari
Sessie 4: woensdag 21 februari
Sessie 5: woensdag 28 maart
Sessie 6: woensdag 18 april
 
 
 
Kosten & praktische informatie
Totaalkosten voor de cursus zijn € 1.500,- (ex BTW, incl. toolkit) per deelnemer. Maximaal aantal deelnemers: 15.
Bij minder dan tien deelnemers per traject behouden wij het recht dat traject te annuleren.
 
Financieringsmogelijkheden
Leerkrachten met een dienstverband van minimaal 0,4 fte aan een Amsterdamse basisschool kunnen deze kosten in zijn geheel vergoed krijgen door een aanvraag te doen bij de Amsterdamse Lerarenbeurs (aanvragen kunnen worden ingediend van 14 maart t/m 22 april 2017 bij de Gemeente Amsterdam, max aan te vragen bedrag € 2.000,-, deels ook in te zetten voor vervanging van de leerkracht in de klas).
 
Wanneer u aan kunt tonen dat de cursus onderdeel uitmaakt van een groter innovatief en creatief idee van een leerkracht kunt u kijken voor financieringsmogelijkheden via het LerarenOntwikkelFonds. Dit idee dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo is het belangrijk is dat het gedragen wordt binnen een team, vervolgens geborgd voor de toekomst en moet de aangevraagde subsidie voor activiteiten en materialen in dienst staan van het innovatieve idee. De cursus zelf kan dus geen uitgangspunt zijn voor de aanvraag, maar is dan een onderdeel daarvan. Uitgangspunt is de leraar die voor de klas staat en vanuit zichzelf iets wil bereiken.
 
Vragen? Neem gerust contact op met Tessa Stoke, Hoofd Educatie bij Cinekid: t.stoke@cinekid.nl.